Om healing som läkandets kraft

Om healing som läkandets kraft

Vad är det som gör att healing verkar?

-Jo att det finns en intention att du som healer verkligen vill hjälpa den som söker din hjälp. Det är det som är att verka via ditt hjärta och att vara i det som kallas kärlek till den andre.

Vill det vara en akt av kärlek att ge en annan healing?

-Ja det vill vara en akt av det som kallas intention att göra gott för din nästa. Det är healingens egen styrka. Du som healar hämtar kraften ur källan och sänder den till den som tar emot den och vill bli hjälpt. Det är sen en förutsättning för läkning att den som tar emot vill ta emot och har bett om att få hjälp för sina besvär som man upplever att man har.

Krävs det delaktighet i läkningen från den som tar emot?

-Ja det är en förutsättning. Den som vill bli läkt– är den som tar emot. Den som vill läkas– är den som arbetar med sin egen läkning. Det är en väsentlig skillnad att lägga sin läkning i händerna på någon annan och att själv verkligen arbeta för den egna läkningen.

Healing är alltid en akt av kärlek från anden, genom anden och till anden. Vad vill det säga?
-Jo att alla en del av den stora anden. Du får aldrig mer än du klarar av för vad är större än den stora anden?

Till dig som healer säger vi:
”Vi sänder vår kärlek via dig till anden i den andre. Det sänder vi via hjärtat. Det är att vara i ett flöde av kärlek.”

You may also like

Om högt blodtryck och yrsel

Om högt blodtryck och yrsel

Alltid på språng...

Se över kosten vid sendrag och muskelkramp

Se över kosten vid sendrag och muskelkramp

I musklerna så finns det slaggprodukter som bildats vid arbete som kroppen behöver göra sig av med. Dessa produkter är...

Var i kraften med din vän

Var i kraften med din vän

Att vara i sin fulla kraft är andens väg att vandra i både med och motgångar. Vandra i det som...

Om att se alla obehag som gåvor

Om att se alla obehag som gåvor

-Varför tappar jag rösten?-Det är för att du ska vårda ditt språk i det du gör. Du ska visa vem...

Back to Top