Om att vända sig till ett medium vid olika former av ohälsa

Om att vända sig till ett medium vid olika former av ohälsa

Om att vända sig till ett medium vid olika former av ohälsa

Om den som vill arbeta vid en seriös medial verksamhet ser tecken på oro hos en klient ska man alltid ta reda på vad det är som är som visar sig i form av oro. Det är det första i en varm kontakt mellan medium och klient. Innan någon form av behandling äger rum, om det nu gör det, så behöver man se över vilka andra eventuella anamneser som finns att tillgå före en eventuell behandling ges.

I det som vill vara ett varmt möte mellan den som vill ha behandling och den som vi kan kalla ett medium är det dessutom viktigt att tala om att behandlingen inte är ett alternativ till vård inom skolmedicin utan ett komplement till denna. Det vill vi vara tydliga med.

Till sist så är det viktigt att inte utlova några mirakel.

Här är en länk till patientsäkerhetslagen som är viktig att följa

Det är vad vi vill säga om det
Ovannedan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *