Hur kan healing beskrivas i ord?

-Det beskrivs genom vad som det är ett helande, där det som är delat förs ihop till en helhet. Varje del är en del av något större och det är anden som är den större. Balans är det som arbetar för att ett helande ska kunna äga rum. Balans och andens arbete att medvetande göra sig i det som är.

Dags att veta vad healing är?

-Det är anden som vill andligt växa. Det sker genom att du ställs inför utmaningar i livet. Dessa utmaningar löser du sedan och lär dig utav och då utvecklas du i anden.

Vad healing är?

-Det är när det är varmt och ombonat i det du gör. Det är när du följer hjärtat i dina handlingar.

Vad är healingarbete?

-Det är att verka för att anden ska vara en del av den du helar. Handen på, är en direkt verkan – Ande- Ande- Ande.
Bara den som verkar som en andlig healer har en medveten kontakt med sin healingdoktor. En healingdoktor är en som arbetar med helande på andra sidan och som i samarbete med anden inom instrumentet, arbetar helande för den ande som tar emot. Det är anden- anden- anden som samarbetar.

Vad är andlig healing?

-Det är när den som aktivt tar emot arbetar med sin egen läkning och vill arbeta för att bli hel och balanserad. Det är när den som tar emot vill Anden ska synas i form av av det som gör gott med värme och visdom.

Vad är andlig healer?

-Det är en kanal för den gudomliga energin och för det helande som ska äga rum hos klienten.

Vad är då andlig healing hos dig?

-Det är en del av den du i sanning är. Den som vill göra gott hos andra. Det är att vara healer.

Vad är det som gör gott i healing?

-Det är vad som du vill som gör gott. Du vill att det ska göra gott hos den andre så då visar du den andre villkorslös kärlek. Det gör gott hos den andre. Det är kärleken som gör den andre hel om denne är aktiv i sin egen läkning. Det är att göra gott.

(Tillägg: Det är healingenergin som läker inte healern. Healern är endast en kanal. )

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *