Allting har ett värde

Allting har ett värde

Allting har ett värde som jag hela tiden söker synliggöra för mig själv.

Att vara sjuk under flera år var svårt på många vis och jag levde ett liv i begränsning och utifrån vad som var möjligt och inte vad jag ville. Hela min tillvaro som tarmsjuk styrdes av tillgången på en ledig toalett. Toaletten var mitt liv och i perioder så var jag mer inne på toaletten än utanför. Så höll jag på i flera år. När det var som värst så tillbringade jag tiden på en toalett dygnet runt. Livsrummet kom att krympa från vänner och familj till att enbart kretsa kring ett liv på en toalett.

Det var den tiden som lärde mig att jag vill vara en glad, positiv och social person med mycket på min agenda. Det var också den tiden som lärde mig att det djupt inom mig finns en andlig varelse som försöker göra sig hörd och ropar i förtvivlan för att komma i kontakt, alltmedan jag ej lyssnade. Jag brukar beskriva det som att jag vandrade i skuggan av mig själv. Därav uttrycket vandraren dvs den som vandrar genom livet.

När nu åren gått och jag fått ordning på tillvaron och min egen hälsa så skedde en förändring som jag är innerligt glad och tacksam för. Jag hittade hem till den delen av mig som är anden. Där är jag nu i vetskapen om att det var just de här åren som var menade att ske om jag skulle komma i kontakt med mig själv igen. Det var en vandring från att leva i huvudet till att börja leva från hjärtat. Det vill säga en vandring från begränsning till en total frihet och kunna se möjligheter istället för begränsningar i livet. Åren med ohälsa lärde mig att sätta värde på det som är möjligt att skapa och att leva livet fullt ut.

Här kommer en text som jag skrev när jag kommunicerar med en andevän som frågar mig:

Vandringen då, hur har den varit?

– Den har många gånger varit vad jag har gjort den till. Edgar Cayce en amerikansk transhealer menade att sinnet är byggherren, anden planen och kroppen resultatet. Jag kan i ett retroperspektiv se att jag tillskansade mig själv mycket av ohälsan jag led av i många år.

Det är inget jag ångrar idag utan tvärtom det blev en skolning i läkande men ledde mig även in på andens väg och till spiritualismen där mina erfarenheter kan komma till nytta för andra men även att jag med en diagnos som ansågs obotlig och som jag skulle få medicinera för resten av livet, till sist lyckades läka.

Min förhoppning är att det ska inspirera andra att aktivt arbeta med sin egen hälsa och läkning. Jag tror att vi människor är väldigt kraftfulla i vår intention och vår ambition att läka och ser det som en tillgång.”

Allting har ett värde även ohälsa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *