Vad är healing

Hur kan healing beskrivas i ord? -Det beskrivs genom vad som det är ett helande, där det som är delat förs ihop