Det går att läka kronisk sjukdom

Det går att läka kronisk sjukdom

Läka är att leva i anden

Det som de flesta förknippar med att läka är en läkning av det fysiska. Samtidigt så vill de vara plågade mentalt och känslomässigt av sin fysiska sjukdom. Ser vi till den fysiska hälsan så påverkar den alla olika delar av helheten. Samma sak om du visar stress, då är det en vidrörelse av både det mentala och känslomässiga.

Stress under lång tid kan sätta sig i kroppen och om den får fäste skapa sjukdom och smärta i den.

Kämpar du emot i livet så lever du i ett motstånd. Det innebär att du inte följer livsflödet utan istället går emot det. Det skapar spänningar i dig, både kroppsligt, mentalt och känslomässigt. Dessa spänningar kan om de får fäste under lång tid skapa antingen smärta eller sjukdom. Samma sak med att vara orolig, ängslig och nervös. Även det skapar stress och spänningar.

Vad kan du då göra åt det? Jo du kan lindra eller helt ta bort det här. Du behöver dock vara beredd på att arbeta för att en läkning ska kunna vara på plats.

Det första du behöver göra är att först tala om vad det är du vill läka? Sen berätta vad du vill åstadkomma istället och varför. Det kallas för att ha en klar intention för det arbetet som ska vara din fortsatta väg framåt. Vad är din intention? Fundera väl och var väldigt tydlig när du formulerar den.
Exempel: Jag vill vara en visare, vänligare och mer kärleksfull människa.

När du gjort det så skriver du ner det på en lapp. Säg det som står på lappen åtta gånger och vik sedan ihop den. Säg det som står på lappen med känsla. Känn orden och hur det skulle vara om det var så.

Vad är läkning då?

Det är att vara så optimal som möjligt, att vara i balans i helheten. Det som vidrör är det som tar mark. Det ska ej förstås utan upplevas vad det är att vara läkt. Först då kan den upplevelsen delas med andra så att fler får möjlighet att uppleva läkning.

Sen är det bra om människor förstår vad vi alla behöver för att vara i balans. Det är en väldigt viktig del i att läka. Hitta det som du mår bra av att göra och gör det mycket och ofta. Det är bra med kreativa saker och saker som visar vägen inåt. tex. meditation, intoning, qigong, vandra i naturen, klassisk musik osv. Välj ur Ditt eget skafferi av de olika möjligheter som finns av saker att må bra av.

Författaren av den här sidan brukar intona, meditera, rita, skriva, lyssna på klassisk musik, odla, hela och leva andligt. Hon har läkt ut en kronisk sjukdom som hon har haft i 11 år och som enligt läkarna var något som hon skulle få leva med och i perioder medicinera för resten av sitt liv. Det ogillade hon så hon påbörjade en resa i läkning och har läkt ut den delen av ohälsa eller ärr i hennes varelse.

Du kan missa en del men i det stora hela så är det en resa på alla plan både vad det gäller själsligt, mentalt och kroppsligt som gås igenom och det är en stundom tuff resa i läkning men författaren säger att det är det bästa hon har gjort och att hon inte skulle vilja ha den ogjord. Det är anden i henne som varit den smakfulle att visa henne vägen i att läka.

Nu vill hon dela sin resa med fler så kan den inspirera dig att börja din vandringsresa inåt så välj då att göra det som beskrivs inledningsvis- skapa en intention.

Sen vill vi återkomma i hur du kan gå vidare.