Det går att läka kronisk sjukdom

Läka är att leva i anden Det som de flesta förknippar med att läka är en läkning av det fysiska. Samtidigt så