Ibland behöver jag veckla in före jag vecklar ut

-Jag är satt under utveckling och går den andliga skolan för andlig och personlig utveckling. Lärdomen för idag, handlar om förståelsen av hur jag ska hantera det som är invecklad med harmoni utan att skapa frustration. Ibland så behöver jag veckla in före jag vecklar ut. Det innebär att det behöver vara invecklat för att Läs mer