-Jag är satt under utveckling och går den andliga skolan för andlig och personlig utveckling.

Lärdomen för idag, handlar om förståelsen av hur jag ska hantera det som är invecklad med harmoni utan att skapa frustration.
Ibland så behöver jag veckla in före jag vecklar ut. Det innebär att det behöver vara invecklat för att kunna utvecklas. Finns inget invecklat så finns inget att veckla ut.

Jag går i skolan för att lära mig inte för att kunna, är en annan variant på det här med att vara invecklad och utvecklad. Jag är satt i skolning för att lära mig, inte för att kunna.
Det föder en frustration när jag vill mer än jag kan. Det är tålamodsprövande att vara invecklad under utveckling. Men snart så ska väl även jag vara utvecklad?

Fast då har jag alla möjligheter att som utvecklad vecklas ihop igen säger den som är vis av erfarnhet.

Hälsningar

en invecklad

Vandrare

under utveckling…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *