Om betraktelsen i det vanliga livet

Del två –Hur kan vi använda betraktelsen i det vanliga livet? Den använder vi när vi accepterar Andens betraktelse utan att värdera. Det är när vi tex vandrar i en arbetsam situation. Anden utvecklas av den varma iakttagelsen så egot behöver inte värdera den utan utan endast konstatera att det är arbetsamt. -Vill det betyda Läs mer

Om betraktelsen

(Samtal mellan Ovan- nedan, i betraktelsen av ett träd, som betraktas vid olika tillfällen under ett helt år. )Del 1 -Varje betraktelse är en ny betraktelse utifrån den plats den som betraktar befinner sig på. Varje betraktelse sker antingen på ett arbetsplan eller ett förutsättningslöst plan. När man betraktar så kan man göra det genom Läs mer