(Samtal mellan Ovan- nedan, i betraktelsen av ett träd, som betraktas vid olika tillfällen under ett helt år. )
Del 1

-Varje betraktelse är en ny betraktelse utifrån den plats den som betraktar befinner sig på. Varje betraktelse sker antingen på ett arbetsplan eller ett förutsättningslöst plan. När man betraktar så kan man göra det genom synen, lukten känseln, hörseln osv. Den som betraktar är den som arbetar med att se utan att lägga till eller dra ifrån, den bara ser.

Vad är det du ser? Ett träd. Vad är det som gör att det är ett träd? Det har en stam som är förankrad med rotsystemet nedtill och har en krona som finns upptill. Varje del av trädet har en viktig funktion. Många arbetar utifrån att bara betrakta utan att analysera. Det är en krona, en stam, ett rotsystem som inte går att skönja.

Varje gren växer uppåt. Delarna sträcker sig ovan och nedtill är de tyngre och pekar mer diffust uppåt. Det är ett arbete att betrakta detta träd. Betrakta är att se andligt. Det är ett träd. Vad är ett träd? Anden säger att det tillhör växtriket och att vatten är dess element. Vatten är det som flödar genom det i naturen. Kan vatten flöda i ett träd? Vatten är i antingen rinnande, droppande, fast- eller ångform. Vatten i trädet är antingen vatten eller fukt i växten. Vad är vatten i en växt? Jo i rotsystemet. Vatten är en förutsättning för växtens livscykel. Utan vatten blir det torka. Torkar det så skrumpnar det så sakteliga ihop. Det kanske tom spricker för att det blir så torrt.

Det är vad vi vill säga om det
Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *