Värmen finns mellan andetagen

Värmen finns mellan andetagen

Bildtext: Andetagets rörelse gestaltat i lera i en studie av det eteriska, vid Konsterapiutbildningen i Järna, Konstnär Helen Eriksson

Del 1

-Vart börjar jag?

-Du börjar och slutar aldrig. Du är ett energiflöde som andas in och ut. Vill du veta vad som andas in och ut? En andes enda arbete är att andas. Bakom andetaget står du i all din blom. Andas in och ut bara andas. Bara andas.
Vill du veta varför du andas? Det är för att du är ditt eget andetag och dess tag om livet. Det är en inandning och en utandning men det finns ett andligt andrum däremellan. Det mellanrummet är ditt eget

-Andligt vilorum?

– Ja det är det som Andens kraft är sprungen ur -vilan mellan andetagen.

-Varför vilar Anden mellan andetagen om hon ska få kraft?

-Den kan hon andas fram av allt som är hon givet. Vill du andas med andetaget så sitt ner blunda och låt Andens arbete fylla dig med all sin kraft om livet.

-Vad är andetaget om mellanrummet är kraft?

-Det är vägen till Andens kraft och Andens kraft om livet. Andas in och ut, vila där emellan. Låt det andra vara satt på paus och ge en varm kontakt till Anden så når anden dig, det du behöver veta när du ska arbeta. Det är en bra ideologi att bara andas under arbete. Då finner du vägen till Anden och Andens kraft. Vila med Anden och låt sedan all din kraft formas till det som behöver formas. Bara ha tillit till att så sker. Andas in vila, andas ut. Var i den vilan med Andens värme. Det är vad vi vill säga om det.

-Men vänta nu. Vad har det med saken om arbete att göra?

-Det är din sak att reda ut vad ett andetag är. Det du nu fått är bakgrundstext till bilden med andetagets rörelse du gjort i lera. En kontraktion och en expansion i rörelsen och något däremellan, låt oss kalla det mellanrummet.

-Mellanrum mellan ett aktivt och ett passivt tillstånd? Varför är det så?

– Ett mellanrum är tänkt att andas sig igenom. Är det aktivt eller passivt?

-Det är ett passivt tillstånd?

– Det är ett andligt tillstånd. Du vill veta vad det är att vara andligt utvecklad. Det är att förlänga tillståndet mellan in och utandning. Det är att samla kraften när du andas in och sedan ge av den samlade kraften när du andas ut. Det är ett arbete att dela med sig även utåt, då det handlar om att ge av det som finns att tillgå. Det är bra för växter att få ta del av. Det som dem sedan ger är ett flöde som du sedan behöver.

Hur vårdar jag då andetaget?

-Det gör du genom att samtala med den som arbetar med ditt andetag och visa tacksamhet för det arbetet som anden utför. Det är att vårda andetaget. Ta det inte för givet utan visa aktsamhet om andetaget genom att visats i miljöer som stärker din Ande som ska vara aktiv i ditt andetag. Vistas där solen lyser och där naturen är nära inpå oavsett årstid så ger ditt andetag en slags överföring till naturen och tillbaka till dig. Det är att vårda Anden och Andens tag om livet.

-Vad ska vi vårda i andetaget?

-Det är en fråga per definition. Vad är Anden? Vad är taget om livet? En inandning och en utandning är en Andes tag om livet. Vad är då livet? Den frågan är stor och kräver sin plats men det handlar om att vara den som ger av det som finns att tillgå och att sätta den andres behov före de egna det är att visa medmänsklighet och värme. Då är det livet vi talar om. Vad det är som ger liv? Ja det kan vara den andra artikeln i den här serien som nu nedtecknas. Vad är det som ger liv? Det verkar finnas ett intresse för det inom din sfär. Du kan fundera tills vi ses igen så får vi se vad du har kommit fram till då?

Det är vad vi vill säga om det.

Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *