Spiritualismen blev min väg till läkning

Spiritualismen blev min väg till läkning

Jag vandrar andens väg och fann att i vandringen så var det spiritualismen som gjorde mig lev-ande. Det var en upptäckt och samtidigt en glädje i att ha hittat hem igen.

Under min utbildning till spiritualistiskt medium och andlig healer så var min syn på spiritualismen en tro på andens överlevnad. Jag fann den intressant men hade inte riktigt tid att sätta mig in i den såsom jag önskade då jag hade fullt upp med att läka mig själv och dessutom studera något som jag fann som en diger utbildning.

Via inspirerad skrift med vänner på den andra sidan så hade vi ett samtal om läkning och att följa andens väg i själva läkandet. Under det samtalet så kom jag att förstå att det var själva spiritualismen som var andens väg för läkandet. Det hade jag inte förstått förrän vid samtalet. Jag hade inte tid med utbildningen då jag var så sjuk och därför inte mäktade med den. Än mindre sätta mig in i vad spiritualism innebar. Plötsligt förstod jag kopplingen mellan den egna hälsan, utbildningen och spiritualismen.

– Jag vandrar genom Spiritualismen, Andens väg för helande! Det är en väg för en andlig healer att vandra lät andevännerna mig förstå via automatisk skrift.

-Det är den andliga vägen som du vandrar för att nå läkning och senare förmedla till andra. Spiritualismen är Andens väg genom livet. Det är en väg att vandra för den som vill komma till senare vakenhet i vad det är att vara i sin fulla kraft. Det är att vandra en vandrares väg inom Spiritualism.

– Själv hade jag inte ens gjort kopplingen att det var själva Spiritualismen som var andens väg utan jag såg Spiritualismen som tron på andens överlevnad. Vägen jag vandrade kallade jag enbart andens väg med lärdomar utmed vägen i att uppnå läkning.

– Det är vi glada för att du ej har förstått lät andevännerna meddela via automatskriften då har du ej följt en väg som någon har stakat ut åt dig utan din egen väg som visade sig vara spiritualismens väg. <3 <3 <3 Välkommen hem! Du är efterlängtad!