Ovannedan artschool för dig som vill vandra och skapa med kärleken som grundton genom livet

Ovannedan artschool för dig som vill vandra och skapa med kärleken som grundton genom livet

220120 Det andliga i konsten är det som vi vill berätta mer om ur det vi skapar här på Ovannedans kanal.
-Du som tar del av den här sidan och det som står här har möjlighet att få det skrivet vad du vill om du ser det som står här som en text som är vänd just till dig. Den texten du tar del är den text som är skriven för dig och det du önskar veta.

Det innebär att vi nu öppnar upp en kategori som vi kallar för Ovannedan Art school där vi berättar mer om hur vi ser på andlighet i konsten. Hur den tar sig uttryck och hur den kan åskådliggöras. Vill du så kan du vandra med oss i den här vandringen av andlig konst och hur det gestaltas på olika vis.

Vad är då andlig konst? Jo det är en konst som är skapad av Anden och som syftar till att beröra Anden inom den som tar del av tavlan eller verket som beskådas. Det är som vi brukar kalla det- healing i den skapelsen då det är konst sprungen ur Källan dvs ur allt som är. Vill du sedan veta vad som är ur allt som är, så tar du del av det som vi arbetar fram i det kreativa arbetet på Ovannedan olika sätt.

Vi skriver nyanserade texter och ser vad som är ur allt som är. Vi arbetar även med att skapa det som vi Andevänner kallar för andlig konst och det är det som vi arbetar med för att skapa helande hos människor.

När du ser det som är ur allt som är, så ser du saker ur ett överperspektiv dvs Andens perspektiv. Det är en vandring att komma till Ovan men när du når upp så är det ett sätt som du kan använda för att hjälpa dem som är i nedan. Du ser det som en pyramid för att söka åskådliggöra vad som menas med att vara i det som är ständig utveckling.

Vi ser det som en triangel. Högst upp står den som redan vet och kan allt. Den som har allt vunnet och genomgånget. Han kan inte nå högre av egen kraft utan behöver göra något för att komma vidare. I botten av triangeln finns de flesta. De har mycket att se över och arbeta med för att det ska bli en känsla av helhet och värme i dem. Det kan ta vara på det som de möter utmed livets väg och vandrar för att utvecklas och lära sig. De söker svaren för att få veta och har massor att lära.

I mitten av triangeln så finns dem som redan vet en del och de vill veta mer och kan se det som en utmaning att få lära sig men arbetar ändå på för att få ta del av det som finns att veta. De har även en känsla av att vilja dela det som det kan med fler så att de kan få känna samma glädje av att skapa olika delar och veta olika delar.

När vi når gränsen för vår förmåga så blir det så att vi uppfattar det som att vi når någon slags övre nivå och att vi ej kommer vidare. Det kan vi göra med hjälp av den som finns ovan. Om den som är i triangelns topp hjälper den som är nedan att stretcha ut så når den som är i nedan ovan. Det sker genom att vi undervisar och arbetar ur allt som är. Kan det sen vara ett sätt för den i nedan att hjälpa den som är i fältet under nedan att i sin tur få stretcha för att komma ovanför sin egen upplevda förmåga så är det en ren glädje och villkorslös kärlek som så sker.

Det här scenen åskådliggör det som kallas för den ständiga utvecklingen. Det är en konstant utveckling av alla de olika delar som finns att tillgå ur allt som är, dvs Källan. Den utvecklingen som källan är beroende av, är din utveckling i att hjälpa en vän stretcha ovanför dess förmåga. Du kan med din samarbetsvilja visa en syster eller bror vägen till försoning med Anden inom sig. Att låta Anden ta del av den vardag som du vandrar genom. Det gör du genom att arbeta utifrån det som kallas hjärtat.

När man arbetar med hjärtat så väljer man med hjärtat. Du arbetar genom det som är i sanning du. Du försöker vara den du själv önskar möta utmed livets väg och ser den du möter som en syster eller bror. Den du söker i din vandring är dig själv och den som skapar är den du har inom dig. Det är att vara Andlig inom konsten när du skapar ur det som vi kallar för Andens varma väsen.

Vill du vara med i Ovannedan Art school så får du gärna det. Vi ser det som att denna artschool handlar om att stretcha sig ovanför det som man trodde var möljligt nämligen nedåt. Och där söka hjälpa en vän.

Ovannedan artschool är den skolan som vill visa fram Anden inom konsten och i verkliga livet. Den skolan syftar till att visa dig vad som är ”ur allt som är”. Vad du sedan vill arbeta med är upp till dig. I vår artschool så arbetar vi med vänskapen och kärleken som vi skapar ”ur allt som är”. Vi hjälper en syster eller bror och där får vi det som vi önskar se ur allt som är, en varm villkorslös kärlek att vandra ur.

När du nu tar del av den här texten så kanske du frågar dig vad som menas med art i det här? Jo det är att det är en konst att finna vägen mellan hjärta och hjärna i det dagliga. I det som vi kallar för ”Vägen” här på sidan så har du tillgång till en veckovis vägledning i att vandra ur allt som är. Den vägledningen talar om vad som är aktuellt ur det som är. Den talar om vad som kan vara bra att veta under din vandring. Vägen är tänkt som en gåva från oss till dig som besökare på sidan. Den gåvan kan du varje måndag ta del av.

Med dessa rader så ber vi nu att få hälsa dig varmt välkommen till Ovannedan art school. Skolan för den som vill skapa kreativt i livet och låta kärleken vara den styrande faktorn i det dagliga konstnärsskapets skapande.

Till dig som undrar, så vill vi även säga att vi skapar även vanlig konst men då kallar vi den för Andlig konst och om det så kan du få veta mer även i Ovannedan Art School.

Vi hälsar dig varmt välkommen!

Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *