Om att vandra i Walking meditation

Om att vandra i Walking meditation

När vi arbetar för att det ska vara arbetsamt så blir det arbetsamt. Vi kan ta vara på det som är och göra något av det. All meditation behöver vi inte göras sittandes. Vi kan vandra medan vi andas och lyssnar så vi kan se det som att vi har ett recept på en sk. Walking meditation ur allt som är.

Att vandra med Andens varma vänskap är att vandra i det som vi kallar för en Walking meditation. Du vandrar och endast lyssnar. Vandra med fokuset på din andning och lyssnar sedan vad som vill vara sagt ur det som är, dvs Anden.

Vill du så kan du sedan ta det ett steg längre och låta samtalet med Anden utvecklas vidare. Du låter då Anden komma till tals och lyssnar och lär av det som Anden vill ha sagt . Det är ett lärande lyssnande som du kan skapa när du är i vandring.

Vandra nu i det som är och ta dig dit du vill komma. Gör det i samtalet med Anden inom dig. Vandra- andas- lyssna, lär och skapa i er gemenskap- det ni önskar uppnå i livets vandring i jordeplanet.

När du vill så kan du vandra, andas och lyssna till Andens visdom under din vandring.
Vill du sedan att det är en Walking meditation som är din ledsagning i livet så följer du inom dig en sk ledstång som du har som rättesnöre i det dagliga. Du kan då skapa en varm och varaktig relation ur det som är i din vandring med din allra bästa vän och följeslagare genom livet.

Det är att vandra Andens väg och att i gemenskap skapa det man önskar uppnå i livet.

Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *