Om kraften i att säga tack och att arbeta ur tacksamhet

Om kraften i att säga tack och att arbeta ur tacksamhet

-Det känns som något vill fram om tack och tacksamhet?

-När du säger tack med hjärtat, så tackar du för allt det som är sprunget ur din tacksamhet. Du känner glädje för mycket men behöver inte räkna upp alla saker utan tackar med hjärtat som källa, då ingår innehållet i all den tacksamhet du känner.

Du säger Tack men själen viskar av tacksamhet. Ibland kan ett litet ord men endast fyra bokstäver vara större i sitt innehåll än det format som ses från utsidan. Tack är ett sånt ord där innehållet är så mycket större än utsidan. Det brukar vandraren på den här sidan säga.

Att tacka är att visa tacksamhet. Att säga tack från den andliga sfären är att visa kärlek och ödmjukhet inför det som du har mottagit av den andre. Det är att vara ett med den du i sanning är när du tackar med den all din kraft och all din glädje för din gåva. Det är att säga Tack i ett större format. Tack är så mycket större än det lilla korta ordet, det är ett sätt att vara ur allt som är när du tackar.

Bara säg tack från ditt hjärta och visa vem du i sanning är. Det är din sanna natur. Tacksamhet. Det är att visa Andlig kraft. Visa din glädje och omsorg när någon ger, så får du ge något tillbaka det är att visa den du i sanning är.
Vidarebefordra den gåva du erhåller och låt glädjen bli stor även hos andra. Bjud andra att ta del av din gåva och ge av det som du har att tillgå. Det är att visa vem du i sanning är.

Bara var den du i sanning är- är att vandra den vägen som vi kallar Andens väg. Det är du som gör den vägen den genom att skapa med Andlig kraft.

Vännerna i Ovan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *