Jag arbetar med att läka och möta mina rädslor

Jag arbetar med att läka och möta mina rädslor

230210

Vi har en slags föreställning om att vi ska vara rädda för sakers natur. Det bidrar till att vi skapar en slags rädsla för det som är förestående och den rädslan kan sedan ta över så att vi utvecklar något som kallas skräck. Ett exempel är sk. tandläkarskräck. Det har jag haft men nu arbetar jag med att få kontroll på den här rädslan och se den för vad den är. Jag har under lång tid gått i ett sk. program för Tandvårdsrädda och fått hjälp att hantera den. Jag blev för några år sedan utskriven från programmet när jag inte längre behövde gå där. Efter ett besök hos en tandhygienist så triggades rädslan igång igen. Vilket gjorde att jag återigen valde att avstå tandläkarbesök under några års tid.

För en tid sedan så upppstod en akut skada på en tand. I samband med det så bestämde jag mig för att jag skulle arbeta med mig själv och se det som att jag fokuserade på att skapa en god munhälsa istället för att fokusera på att vara rädd.

-Tack för er hjälp i samband med tandläkarbesöket idag.

-Du ville arbeta för att läka så vi vill inspirera till din arbetsvilja. Det var en visdomsfull inspiration som var arbetsam. Du inspirerar när du visar styrka att vilja fokusera på att en intention är vad du vill uppnå istället för vad som är obehagligt. Det är viktigt att ha en intention med det man gör. Det samlar energin i en riktning att den ska vara för ett ändamål. Det initerade du i ditt sätt att tänka idag. Du fokuserade på att vara hälsosam idag. Nu vill vi värma dig i ditt arbetet att vara hälsosam. Det du inte vill är att vara i obalans. Den inspirerar dig att vara i balans. Därför är den en vän i sin intraemotionella varande.

Du intresserade dig för att inte intressera eller uppehålla dig i tankarna kring tandläkarbesket före ditt tandläkarbesök. Det är en andlig närvaro i det anförandet att ej oroa sig kring det som komma ska utan ta det som det kommer. Intentionen och kontrollera sina tankar är två bra verktyg att vara rustad med inför det som kan upplevas som en rädsla. Du hanterade båda idag.

Det är en andlig närvaro i det anförandet att ej oroa sig kring det som komma ska utan ta det som det kommer. Intentionen och kontrollera sina tankar är två bra verktyg att vara rustad med inför det som kan upplevas som en rädsla.

Missar vi något? Det var en sak till. Du ville att de (Tandvårdsteamet, Vandrarens anmärkning) skulle veta att de var till stor hjälp i det du hanterade. Det är en viktig sak i att arbeta andligt. Man värmer andra i sin gärning och det gjorde du. Med dem raderna vill vi andevänner säga väl utför arbete. Vi är stolta över vår adept.

-Jag hoppas att fler upptäcker gåvan att vandra och samarbeta med Anden när man ska möta sina rädslor. Det gör något med mig när jag möter rädslan och ser den för vad den är. Jag vill att vi samarbetar under vandringen.

-Vi arbetar gärna med den som vandrar om man är i kontakt med den sidan som vi finns inom. Det är en viktig sak att arbeta för att vara varm inombords och se saker för vad det är och det gör du när du möter rädslor. Du vill klara av att vända på dem och visitera vad det är frågan om. Du ser att det är en slags föreställning som du själv skapar kring det som är förestående. Den föreställningen kan du avväpna genom att fokusera på det som är en positiv intention som i det här fallet var en god munhälsa. Det är att vara kapten på sin egen skuta och styra stegen dit man vill när man vandrar. Det är en stark vilja i att möta en illusion om något och den starka vilja har du visat prov på när du gör något som du upplever en skäck inför. Det är det som är att utvecklas och att bli det du önskar- som vi avstår från attg säga men du vet vad det är. Så vi avslutar med att skapa en slags egen del av det som är att vandra den vägen inom det mediala. Det är en viktig sak att skapa en väg för det man vill uppnå och det gjorde du idag. Det är bra marscherat.

-Tack!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *