Vägen vecka 3

-Den här veckan så handlar vägledningen om att vandra med det som är du och låta den delen av dig skapa det du önskar uppnå. Vi ser det som att du vandrar...