Vägen vecka 3

Vägen vecka 3

-Den här veckan så handlar vägledningen om att vandra med det som är du och låta den delen av dig skapa det du önskar uppnå. Vi ser det som att du vandrar och vi vägleder.

När du vandrar vägen fram så skapar du till viss del den väg du vandrar på. Det gör du genom dina drömmar och visioner men även genom dina tankar. Det du tänker är det du vandrar emot, så du samtalar då med den delen av dig själv som är ditt ego.

Vill du vandra med Anden så kan du skapa en varm och ombonad kontakt med Anden genom att vara i balans och närvarande så får du en strimma av ljus att vandra med. Det ljuset kan sedan vägleda dig när du såväl behöver det men då får du själv även vandra vägen fram i den förståelsen att du själv visar vilja och ambition att vara i den kontakten.

Vill du se vad som är ur allt som är så kan du senare smaka en del av det som du själv skapat, genom att se vad som vill vara gjort och söka forma det utifrån det du har. Du ber den Andlige ledaren komma när och säger vad du saknar och ger så att säga dina instruktioner för vad du vill. Sen kan den Andlige ledaren vägleda dig i det med vetskap om att det är du och inte de Andlige ledaren som gör de val som skapar din väg. Det är att bli vägledd ur Anden.

Vi ser nu att det är en vägledning som vill vara det vi vandrar mot idag att vara vägledd ur det stora. Visar du att du själv vill vandra den vägen som kallas Andens väg så vandrar du med en följeslagare vid din sida som du kan se som din allra bästa vän. En vän som visar vad som finns att se ur allt som är och i den större förståelsen av visdom.

Vandra nu din väg fram och låt den stora visdomen leda dig framåt. Ta ett steg i taget vila på varje steg och skapa sedan det vill genom det du har och glädjs åt dina steg oavsett de varit lätta eller tunga. Det är alla steg på en vandring som ska visa vem du i sanning är.

Vi är med dig när du vandrar.

/Vännerna på andra sidan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *