Lagen om Attraktion ur min egen erfarenhet

Låt oss tala mer om den intuitiva signalen varför är det bra att känna till den och hur fungerar den?-Vi skapar en slags förhållning ur allt som är med hjälp av den signalen. Den talar om för oss vad som är viktigt att känna till och vad vi kan rätta oss efter ur det som Läs mer