Vägens syfte är att vara vägledande för dig som vill arbeta med din läkning. Orden är sprungna ur allt som är.

-Bra val av väg är när du vill arbeta med den egna läkningen är att arbeta med att vara i kontakt med dig själv och din sanna natur. Vila på steget och var i kontakt med känslan och allt den vill förmedla.

Vid varje vandrares stig så finns något som är av värde vid själva nedsättandet av foten i marken. Det kan vara att allt är vidrört av underlaget eller av det som vandraren tänker. Vandra därför utifrån ditt hjärta. Se det fina i det eller i dem du möter på din vandring. Visa alla vem du i sanning är och var därför den du själv önskar möta utmed din vandring.

Månen visar vem vi arbetar med under den delen av dygnet då människan sover. Du är i det som kallas Andens värld och vill då vandra vägen via oss.

Att vara fast besluten att nå sitt mål är att stå kvar vid sin intention och fullfölja det du bestämt dig för. Du har allt som du behöver för att klara din vandring. Ibland är det som vi säger- ej målet som är att vinna utan själva vandringen som är det sk. målet. Vandra i vetskap om att Anden i dig är stolt över den vandring som genomförs.

Vandra i vetskap om att det kan finnas värden utmed din vandring som du ej ser förrän du har passerat dem. Det kan vara värdefullt att vandra i visshet om att hela vandringen är en gåva som vidrör den du i sanning är.

Vandra nu vidare så hörs vi nästa vecka igen….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *