Om tro

Om tro

221106

-Vad är att tro?

-Hantera religion som en bok vi använder för att arbeta efter i andligt arbete. Kan vi lära oss att se på boken som en anledning i att arbeta för att öva vår förståelse och respekt för Andens vilja att arbeta för medkänsla och förståelse av ”ovänners ovanor?” Kan vi se arbetet att vända oss åt samma håll i det arbetet som idogt arbete? Man är vidrörd av orden i boken men arbetar ej med att vara troende. Att tro är en akt av medvetenhet och förståelse för andras väg att vandra. Den akten är en del av den andliga naturen. Kan vi alla ge varandra respekt, medmänsklighet och förståelse för att vi gör olika val så är det inte tron och dess uttryck som är andligt problem utan det är vad vi gör med vår egen tro. Att tro är att vandra en varm väg att tolka är att vandra en kall väg.

Att tro är en akt av medvetenhet och förståelse för andras väg att vandra. Den akten är en del av den andliga naturen. Kan vi alla ge varandra respekt, medmänsklighet och förståelse för att vi gör olika val så är det inte tron och dess uttryck som är andligt problem utan det är vad vi gör med vår egen tro. Att tro är att vandra en varm väg att tolka är att vandra en kall väg.

Vill vi skapa fred på vår jord så behöver vi se var och en som en syster eller bror, där varje steg är ett steg att vandra i andlig och personlig utveckling. Var den som ser utan att döma. Bara se utan att värdera. Det är vad tro handlar om. Våga tro på vem som väljer. Det är trons ansvar.

Vi tror för att vi vandrar. När vi går över så övergår tron i vetskap. Fram tills dess så kan det vara bra om vi alla är medvetna och ödmjuka inför vår egen okunskap och andras kunskap.

Det är vad vi vill säga om det.
Vännerna i Ovan

Tillägg:

-Vi vill säga ett par saker till. Det kan vara bra att se vad som står ovan och applicera det i vår vardag. Det handlar om att tro på den du möter och se den för vad den är- en medvandrare som är en syster eller bror i full färd med att utvecklas i sin Ande. Det innebär att den som vandrar är en del av den som iakttar det är bra att ha med sig. Vill det sig andligt så kan dessa två förenas och bli till ett.
Det är vad vi vill säga om att våga tro.

-Hur menar ni?

-Vi menar att det är bra att tillåta andra att göra de val de gör utan att döma den som beter sig annorlunda mot den som iakttar. Det är en del i utvecklingen. Det är vad som avses.

– Då förstår jag. Tack

– Det är vi som ska tacka.

Vännerna i Ovan

-Vi kan väl säga ett par saker till. Att våga vandra är att ge sig hän i det andliga och personliga utvecklingen. Det innebär att det finns saker som ska upp till ytan och som behöver skåda dagen för att ses i sitt rätta ljus. Det innebär att det kan bli en del osämja människor emellan utan att det för den sakens skulle är ett fel som har begåtts. Det är det som sker i krig. Ingen vill se vad det är som händer hos den andre utan sitter på sin egen kammare och är irriterad över den andres beteende. Om alla istället såg vad den andre genomgår och hade en större förståelse och acceptans, så skulle världen se annorlunda ut. Alla vill bli förstådda men ingen vill förstå det är där obalansen finns. Våga välja vägen av förståelse om du vill se en värld i fred och harmoni.

Det är vad vi vill säga om det.

Vännerna i Ovan.

-Vad är tro för dig?

Vi ser väldigt gärna att du som besöker vår sida delar med dig av hur du ser på tro? Vad är det som gör att du ser på tro på det viset? Vi kan lära av varandra.

Helen – Den som vandrar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *