Läka via intuitivt skapande

Läka via intuitivt skapande

Jag älskar att skapa ur det som är att bara stå där utan att tänka och bara vara i nuet och se vad som vill ta fram på duken framför mig eller i skissblocket. Någonting tar form på duken som oftast inte går att se förrän efteråt när jag studerar vad som är skapat. Jag mår fantastiskt bra av att skapa. Känslan av att vara i total harmoni och balans föder viljan av att skapa igen och igen. För mig är skapandet att låta anden komma till uttryck.

– Att läka via konst är att vilja ge en uttrycksväg för den du är i skapandet. Den vise vill skapa för att läka och den andlige vill skapa för att nära sin ande. Det kan vara visdomsfullt att vandra den andliga vägen och vara en visdomsfull dvs skapa för att nära sin ande.

Intuitivt skapande är ett bra sätt att låta anden komma till uttryck. Visa din andes uttryck i det som är. Bara låt det flöda och välj ej utan bara gör utan att tänka. Det är att skapa andligt. När du ritar eller målar så sker det genom att du låter anden skapa det den vill anta i skapandet. Vandra i den kreativa delen och du får vandra i det som din ande önskar uttrycka.

Vill du ta med skapandet i din verktygslåda för läkning så är det ett sätt att vandra i anden. Det är viktigt att bara vara i det som är och bara göra i skapandet. Din andes uttryck är en spegling av den du i sanning är så låt det flöda utan begränsning.

Bakom det du skapar står din Källa och Anden.

Källa: Via Inspirerad text den 210707Fä

You may also like

Jag lever mindfult och är i fullständig balans och närvarande

Jag lever mindfult och är i fullständig balans och närvarande

-Jag arbetar vidare med att försöka vara i nuet och leva mindfullt. Läser en bok om Mindfulness ”Lev i nuet...

Allting har ett värde

Allting har ett värde

Ibland ser man inte havet för allt som är emellan....

Trädgårdsarbete som meditation

Trädgårdsarbete som meditation

-Idag påbörjades arbetet med att gräva en samling planteringsplatser i det som ska bli ett kryddkvarter i vår trädgård. Två...

Min egen resa i läkning

Min egen resa i läkning

Varför jag vill berätta om min egen resa i att läka – Den visar alla vad som är möjligt när...

Back to Top