Det bevingade ordet om Vägen v 52

Det bevingade ordet om Vägen v 52

Det Bevingade ordet om Vägen

Vi vill med vägen visa på vad som är det som formar vägen du vandrar i materien dvs under Din tid på jorden. Du är den som visar vad som ska kanta vägen under din vandring. Den väg du vandrar vill du arbeta utifrån och även utvecklas utifrån.
Vi kommer att varje vecka publicera veckans bevingade ord om vägen vi vandrar. Var den du själv önskar möta utmed din vandring.

Vecka 52

Bra visdom är: Vad du har är det du vill ha. Vad du önskar är vad du vill skapa. Ös därför ur vad du har och vandra sedan för vad du önskar över tid. Se allt som du vill se och fundera på vad det står för?
Beroende av vad som vill vara en del av din vandring du genomför, så vill det alltid finnas en Källa att ösa ur. Du kan stundtals vandra ur uppförsbacke och då behöva kämpa lite extra, men det är i dessa backar som den största utvecklingen sker. Bra val av steg är att vandra i kraften av den du i sanning är.

Att följa ditt hjärta utmed din vandring och låta det visa vilka val du kan göra, är en del av det som vi andliga kallar en del av en stor gåva. Managera vilan mellan stegen och vandra med ett klart sinne och visa vem du i sanning är.

Välj kärlek.
Bakom varje beslut så finns två valmöjligheter. Du kan antingen låta hjärtat eller sinnet välja. Bakom varje val är det en väg att vandra. Du kan vandra hjärtats väg eller sinnets väg i livet. Båda vägarna är vägar managerade utifrån dina val.
Var redo att arbeta för det du vill se hända. Till och från kan du behöva rusta dig för de lite mer utmanande delarna av din vandring. Men du är rustad att möta dessa.

Den vise breder ut sina vingar till gagn för dem som behöver en vän. Det är en ljussättning av tillvaron när man vidrör Anden inom sig.