Om att vandra vägen fram i kreativiteten

Om att vandra vägen fram i kreativiteten

Det här är del 2 i en fördjupad artikel serie om att vandra vägen fram

Vägen för kreativitet är en väg som finns inom dig när du är i balans och känner glädje och harmoni. Du ser ljust på tillvaron och låter livet styra dig vart du ska och vad som vill göras. Du ser det för vad det är och gör det trots att du ej vet varför, bara att du vill göra det och sedan följer den kreativa impuls som du känner.

Den kontakten du har med den andliga delen av dig själv känner du via det som är dina känslor. Det är en slags signal som du tar emot och som omvandlas till en känsla för vad som vill vara gjort. Känner du tex en signal för att skapa så kan du ta tag i den och fråga dig vad det är som vill skapas och med vilket media det ska skapas.

Låt oss säga att du ser en bild framför dig som du vill återskapa. Du kan då skapa den utifrån det du ser eller det du känner. Låter du känslan styra så kan du lämna över kontrollen av det som vill skapas till den känslan och säga att- ta du över så skapar vi gemensamt.

Skapandet blir då en slags samspel mellan dig som vandrar och den delen som vill skapa. Det är då det blir en slags sammanblandning av er energi och du låter den delen av dig som vill skapa ta över skapandet. Skriver du en text så låter du handen skriva det som den vill skriva och låter du en bild skapas så låter du handen forma den bild som vill framträda på tavla

Det du gör när du arbetar på det här sättet är att du arbetar i Andlig inspiration. Du låter Anden skapa med dig som instrument. Ju mer du sedan lämnar över kontrollen till Anden desto mer förfinad blir er teknik i ert gemensamma värv att skapa ur djupet av den du i sanning är.

En vis man sa en gång att skapa är det som är det förlösande i att vara människa. Det är att gå från ett mörker av förtvivlan till ett ljus av kärlek och glädje och harmoni. För att nå dit så behöver du släppa på kontrollen och låta dig styras av något som är så mycket större än dig själv. Vägen dit ska alltid kantas av den Andlige ledaren som går med dig på din färd.

Se din vandring för vad det är. Det är en vandring i att skapa det du vill uppleva. Du skapar med den delen av dig själv som ser det bästa ur allt som är. Som ser det goda inom det människor du möter på livets stig.

Våga vandra vägen fram med din Vän och ge sedan din Vän ett varmt och innerligt tack för att denne vandra vägen fram med dig.

Vill du sedan veta hur du skapar en kontakt med din vän som vandrar med dig på andra sidan så är det nästa steg i utvecklingen av att vandra vägen fram…

Vi ses!
Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *