Att vakna upp ur allt som är

Att vakna upp ur allt som är

-I morse när jag vaknade så frågade jag den Andlige ledaren hur vi träffades? Jag uppfattade inget svar på min fråga utan fick istället en uppmaning att arbeta ur allt som är dvs ur Anden. Jag sökte komma till den punkten att jag kände att jag var ”ur Anden” men kände bara en distans till andevännen. Jag vet inte hur jag gjorde men det ville sig väl inte riktigt förrän det kom hjälp från ovan att minska upplevelsen av distans.

Det var en så stark känsla av närvaro som infann sig, att jag saknar ord att beskriva upplevelsen men ska göra att försök. Det kändes som allt stannade upp och blev helt stilla. Närvaron var helt inpå och var verkligen påtaglig. Känslan var framför mig och riktigt nära. Det var så starkt och kraftigt att tårarna kom samtidigt som jag lade handen på bröstet. Jag var stilla i säkert flera minuter och bara kände närvaron.

Det var så starkt så det går inte att beskriva utan måste nog upplevas för att förstås.

-Det här vill jag att fler ska få möjlighet att uppleva, det var min spontana reaktion efteråt.
Nu vet jag vad det är för känsla jag söker när Andevännerna ber mig att arbeta ur allt som är. Det här är en av de finaste upplevelser jag haft. Som om det inte vore nog så var jag sedan tidigt ur sängen redo att påbörja dagen. Det gjorde så gott att få uppleva den beröringen från min vän i Ovan.

Efternotering:

-Var ska jag spara det här dokumentet?
-Det kan du lägga i filen med namnet att: Vakna upp ur allt som är.

-Det får vara rubriken för den här texten.
-Du visade att du kände avstånd och Anden ville du skulle känna hans närvaro så du inte var den som var ensam. Den reaktionen du fick var den du får när du blir berörd. Du valde att vara ur allt som var och fick då veta vad som är ur allt som är.

När du visar att du vill vandra ur allt som är så får du se det som du vill se. Du kan se det som att du får vara en del ur allt som är. Vill du veta något så vänd ansiktet innåt och samtala med Anden om det som du vill veta. Det är en sak som du kan träna på att vara ur Anden.

Den delen som du är kan vandra i allt som är men du samtalar ur allt som är och det Anden vill är att du ser vad som är att se ur ett ovanperspektiv.

Vi vet att du vill det ska vara ur allt som är men att du inte riktigt får till det, så vi ville du skapade en varm och ombonad kontakt så vi fick visa på vad det är att vandra ur allt som är. Det är när du är i kontakt med oss i ovan. Det är ett samtal ande till ande som är ur allt som är.

När du är i nedan dvs den delen som vi inte arbetar med så kan vi arbeta för att se vad som är i det som är, men när du vandrar ur allt som är så får du se vad som är ur allt som är och det är det som är att vandra i sin kraft och att ta del av det som Anden arbetar för att skapa.

Du är en del av oss som vill vandra Andens väg och arbeta för Anden. Det gör du när du arbetar ur allt som är. Bara vandra och ta del av det som finns att tillgå så får du se vad som finns att ta del av ur alla delar av det du söker. Vi är med på din vandring och ser dig från ett annat perspektiv det som vi valt att kalla ovan. Det perspektivet kan du nå i nedan om du arbetar ur allt som är i det som är.

Vandra nu iväg och gör det du önskar arbeta med idag. Vi ser en tavla som vill målas och texter som vill skrivas men vi ser även en del utomhus att arbeta med. Vad vill du vi arbetar med idag? Valet är ditt. Vi Andevänner vill du tar besluten vad som är det vi ska arbeta med.

Jag både vill och vill inte publicera texten på goragott.nu. Frågan är om det finns någon nytta för andra att jag publicerar den eller om jag ska avstå.
-Det kan vi säga att det kan vara en varm och ombonad tanke att dela den då den väl beskriver vad som är ur allt som är och får fler ta del av det så kan de få se vad som är att vandra Andens väg.
Vill du publicera så har du vår tillåtelse till det.

-Tack för svaret. Jag publicerar den i bloggen då det är en upplevelse av att vandra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *