Om det andliga intrycket och skapandet av upplevelse

Om det andliga intrycket och skapandet av upplevelse

Det är två begrepp som vi kan se mer på. Vad är det som skildrar de här begreppen? Vad är det som gör att det är två olika sätt att arbeta med det vi tar emot. Vad är det i livet som kan åskådliggöras av det som vi kan kalla för att ta emot dvs intryck och uppplevelse?

-Det är två begrepp som just nu är det som jag har för avsikt att bearbeta mer då jag läser en bok av Wassily Kandinsky som heter Om det andliga i konsten. Begreppen som jag fastnar vid är dels intryck men även upplevelse. Hur definieras dessa begrepp och hur kan jag skilja dem åt?

-Det finns en varm och ombonad kontakt med den aktuelle konstnären om du kan ta del av hans berättelse av hur de skapar en distinktiv skada att särskilja dessa åt då de är deskriptiva ur det som du kan kalla för den deskriptiva delen av det vi skapar och som sedan tas emot.

Vill du senare se vad som är ur allt som är så kan du se vad den konstnär du namnger arbetade med i sin bok och ta del av det som vi kallar för en sammanfattning av det som han sökte åskådliggöra. Han ville i boken visa på att det fanns olika sätt att hantera den information som togs emot. Han visade att det som skrev kunde ses och det som ljudade kunde kännas och att det som hördes kunde åskådliggöras i färger. Han ville det skulle framgå att det han samlade information om var det som han kallade för en upplevelse av det han tog emot som var det som kallades för intryck.

När du ser vad som är ur allt som är så kan du skriva det som du ville veta. Det är att ta emot och det som du sedan skriver är det som du upplever av det du tar emot. Det kallas för andlig inspirerad skrift och det är din upplevelse av det du tar emot. Vill du så kan du sedan arbeta vidare med det som du skriver och måla det. Då kan du se det som den färgade delen av det du tog emot. Det du upplevde kan du då delge färger som åskådliggör den informationen.

Vill du så kan vi senare prova det om du skapar en varm och ombonad kontakt så skapar vi en bild av den texten du nu tar till dig i boken av nämnda författare.
-Ja tack! Gärna.

-Bra då vet vi vad vi har att förhålla oss till. Du tar del av texten. Intryck . Du omvandlar texten till skrift – Upplevelse. Du målar din upplevelse- Färgad visualisering. Bra då har vi granskat den frågeställningen.
Vill du veta hur du tar emot den här informationen?

-Ja tack det skulle vara bra.

Den kommer via den andliga inspirationen dvs jag ställer mig vid sidan på dig och inspirerar dig att skriva den här texten. Du känner av den vibration jag förmedlar och skriver det som jag vill att det ska stå. Det är du som skriver texten och du är inspirerad av mig. Det innebär att det intrycket som kommer från mig är din upplevelse och din upplevelse är ditt sätt att arbeta med information som kommer. Det är det som kallas för den andliga inspirationen.

-Det som då kommer på pappret eller tangentbordet- nej nu kommer jag inte ihåg frågan…

-Den var om den informationen skapas av dig eller av mig som du skriver och svaret är att den skapas av den du i sanning är och ska vara det som du i sanning är som författare av informationen. Det är information ande till ande så länge du skriver inspirerat.

-Aha då förstår jag. Så vem ska signera texten om det är min ande som bearbetar den inspirationen från Dig?

–Det blir din signering som ska stå då det är du som skriver den signal du får av mig.

– Det är det som jag har haft svårt för att signera med mitt namn. Jag har inte vetat om det är mitt namn som ska stå där? Nu vet jag det. Men det var inte det som vi skulle prata om.
Boken jag läser heter ”Om det andliga i kosten”. Hur kan vi beskriva det i förhållande till intryck och upplevelse? Är det den andliga inspirationen som då avses?

-Det är din fråga som vi ska se närmare på. Den frågan är om du visar det som ditt ego vill eller om du visar det som din själv vill? Är det ditt andliga uttryck som skapar en tavla eller ditt ego? Vad skapar du och från vilken samlad skapelse är det du skapar?

Vill du att anden ska komma till utryck så får du skapa från den platsen du kallar hjärtat dvs boningen för själen. Det gör du genom att skapa från den plats där du i sanning är boendes, so to speak. Vill du anden skapar så överlåter du dig till det som du kallar för det kreativa uttryckets vistelse och lära du ger handen och penseln.

Anden ser det som att du skapar en plats för det kreativa uttrycket.

//Du ser vad som står när vi skriver när du gör det så blir det en slags omtagning av det vi skriver. Du ska inte läsa texten utan bara skriva det som kommer annars så blir det egot som skriver texten och det är det vi ska söka undvika. //

Vill du att vi arbetar andligt idag så tar vi vara på det vi har och gör det bästa utav det. Nu samtalar vi om det vi läser och det är det som vi skapar ur allt som är. Vill du att vi arbetar utomhus så promenerar vi ut en stund och låter den vandringen vara det som vi vandrare skapar en tid i reflektion och närvaro. Vill du att vi vandrar idag?

-Ja det vill jag. Men inte än jag vill läsa vidare i boken.

– Då gör vi det.

– Tack för samtalet! Jag uppskattar verkligen att du gtar dig tid och delar med dig av din visdom.

-Det är vi som ska tacka.

Vi samtalar nu ur allt som är och ser vad vi kan göra med texten. Den kan även beskriva vad som är aktuellt i livet med de här begreppen. Hur hanterar vi intrycken och vad är upplevelsen av intrycken? Vill du det så gör vi det?

Om det andliga i livet

-Vilka intryck har du av dem du känner igen och som finns runtomkring vad det gäller sociala distinktioner. Vad är ditt intryck av de olika medlemmarna i din familj tex? Vad kommer din upplevelse av dessa familjemedlemmar ifrån? Är det från Anden eller från ditt sk. ego. Med vilka ögon ser du på dina familjemedlemmar och vänner? Är det med sinnets borg dvs egot eller med hjärtats hemvist?

Vad gör du när någon inte ser ut som du eller talar som du? Vill du det är den delen som skapar din upplevelse av personen ifråga där du visar hur man ska se ut och tala? Eller ser du Anden inom den du möter?

Vid varje möte mellan människor så ser du den du möter. Du har sedan att hantera den informationen. Vad gör du av den informationen? Vad skapar du av den informationen? Samlar du information och låter det vara en källa av visdom eller skapar du en slags visuell del som du senare har att se tillbaka på som något du inte alls förstod dig på eller tyckte var konstigt?

Du har ett val att göra i dina intryck? Vill du skapa en bild så gör du det i det dagliga av de intryck du tillskansar dig. Du bestämmer platsen för vad informationen ska bearbetas. I sinnet eller i hjärtat? Valet är ditt.

Så då funderar vi på hur vi kan använda den senare informationen? Kan vi skriva den på sidan av den texten i en liten ruta kanske? Vill du ordna det så blir vi glada. Rubriken är Om andlighet i livet.

Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *