Om gåvan att ge och att ta emot

Om gåvan att ge och att ta emot

Varje val som görs i hjärtats domäner är ett val som gynnar den andre före dig själv. Det är ett val som du får se som det val som visar vem du i sanning är. Kan du se den andra för vem den andre är så ger du av dig själv och låter den andre skapa det som han eller hon önskar utmed sin vandring. ”

Citatet är taget ur ett samtal med en Vän. Det väcker frågor inom mig själv när jag tar del av det.

-Väljer jag den andra före mig själv? När gör jag det i så fall? Alltid? Aldrig? Ibland? Om jag gör det- När jag gör det i så fall? Om jag gör det, låter jag andra veta det eller bara gör jag det i det tysta?

Lagen säger att det du ger ut får du tillbaka. Om jag nu ger, gör jag det då för att få tillbaka? Eller varför ger jag? Ger jag för att det gynnar mig själv- ger jag verkligen då eller tar jag?

Sen är det det här med att ta emot. Tar jag emot? Varför/varför inte? Om jag gör det, varför kan det då ibland upplevas som svårt att ta emot? Så svårt att jag inte vill ta emot? Jag ger den andre möjlighet att stretcha sig och sträcka ut en hand. Jag ger den andre möjligheten att få uppleva glädjen av att ge och dela med sig av den villkorslösa kärleken. På det viset så kan att” ta emot” bli en gåva där jag egentligen ger när jag tar emot då den andre får möjlighet att få dela med sig i villkorslös kärlek.

Så vad är egentligen att ge? Vad är att ta emot? Är det egentligen någon skillnad? I vad består skillnaden i så fall? Eller är det ingen skillnad?

Jo det är nog så som min vän sa:

”Varje val som görs utifrån hjärtats domäner är ett val som gynnar andra före dig själv. Det är ett val som du får se som det val som visar vem du i sanning är. Kan du se den andre för vem den andre är så ger du av dig själv och låter den andre skapa det som han eller hon önskar utmed sin vandring.”

Det är att älska villkorslöst- ge utan krav på att få tillbaka men även att ta emot och låta den andre visa vem han eller hon i sanning är.

/Vandraren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *