Vägen vecka 19 Om att vandra vägen för att utvecklas

Vägen vecka 19 Om att vandra vägen för att utvecklas

-Vägledningen för vecka 19 är den som vi alla ser som den skapade vägen vi vandrar. Den vägen du vandrar är den som du själv varit med och skapat utifrån de val gjort under din vandring. Är det en snårig väg, så har du gjort val som skapar snårighet, är det en väg fylld av kärlek och harmoni, så är det kärleksfulla val du gjort. Oavsett de val du gör så är det du och ingen annan som skapar vägen du vandrar. Den vägen är en väg att vandra i det som kallas för den andliga och personliga utvecklingen- Vägen som ska ge dig andlig beröring av den insamlande visdomen du erhåller under vandringen.

När man vandrar så är det alltid den som vandrar som är den som visar om den andliga delen är den som vill vandra eller inte. Det är vandraren som visar vem som är vandrandes och vem som ser på? Vill du så kan den andliga delen av dig vandra i det som är din vandring på jordplanet. Visa då vem du i sanning är och det det du önskar med hela ditt hjärta. Fyll världen med ljus och du ska snart se vad som är ur allt som är.

Vandra den vägen fram och hela ditt liv är en vandring i ljuset och i den delen som kallas för att serve eller tjäna. Men då måste du se vad som är ur allt som är. Du kan arbeta för att den delen ska vara större än den delen som ser sig som ett offer.

Det är vad vi vill säga om det.

Vännerna i Ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *