Vägen vecka 12 Ge av ditt ljus och din värme

Vägen vecka 12 Ge av ditt ljus och din värme

-När vi ser det som sker i världen så är det viktigt att veta att det finns ett slut på allt som sker i form av en övergång till något annat. Det kan innebära att du kan vara med och påverka vilken värld du vill vara med och skapa. Visa världen den delen som är du och gör det du kan för att sprida ditt ljus i världen för att skingra det mörker som stundtals råder.

Var det ljuset i andra människors liv. Låt dem få möjlighet att se att det finns en del som är ljusare än den delen som är deras hemvist för närvarande. Vandra i ljuset. Gör den delen till den värld du vill skapa och se det som sker som det som är- andras dåd ur mörkret.

När vi så möter på det som vi kan uppfatta som en blockering, motstånd eller rädsla så är det av värde att se på det för vad det är och låta det bli en lärdom att vårda och senare kunna använda när du möter en syster eller bror utmed din vandring. Du kan ta den lärdomen och ha den som erfarenhet för en ökad förståelse för vad den andre du samvandrar med, går igenom. Kanske kan din lärdom bli till nytta eller gagn för den andre genom att du visar en förståelse för den andres vedermödor. Du ska dock inte tala om för den andra vad som ska ske utan istället låta den andra själv upptäcka det som är att se bakom varje motgång.

Det är din vandring och den andre har sin egen vandring. Ni kan dock vandra som en samtida vandrare och lutar er mot varandras skuldror. Låna ut ett öra till den andra och ett hjärta att sprida kärlek och omsorg om varandra utmed er vandring i det som skapas. Vandra i gemenskap så är vandringen mer glädjefylld. Låt ljuset, glädje och harmonin bli det som sprids i era liv.

Det är vad vi vänner i Ovan vill säga om det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *